Spoorstraat 96A6591GV Gennep0485 51 68 08Email

Klanttevredenheid

In 2019 zijn wij gestart met het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor gebruiken wij de CQi, wat staat voor 'Consumer Quality Index'. Deze vragenlijst bevat 15 vragen over de mate van uw tevredenheid omtrent de bejegening, de mate van samen beslissingen nemen gedurende het gehele behandelingsproces en de uitvoering van de behandeling. Voor ons is uw deelname aan dit klanttevredenheidsonderzoek belangrijk, zodat wij naar aanleiding van deze uitkomsten onze hulp kunnen verbeteren. 

De scores van behandelingen zijn: 
Bejegening*                         :  9,8
Samen Beslissen*               :  8,7
Uitvoering behandeling*      :  9,0

Hieruit mogen wij concluderen dat u zich zeer respectvol en zorgvuldig bejegend voelt door onze behandelaars. U voelt zich daarnaast zeer tevreden over de mate waarin u mee beslist in de keuzes gedurende het gehele behandelingsproces en u ervaart een goede afstemming van de behandeling op uw hulpvraag. Tenslotte bent u erg tevreden over de verscheidenheid aan behandelmethoden en de uitvoering hiervan. Wij verbeteren onze zorgverlening blijvend!  

De scores uit de vragenlijst worden op een zogenaamde vijfpuntsschaal ingevuld.
Omdat wij in onze maatschappij veelal werken met een tienpuntsschaal zijn de scores naar deze tienpuntsschaal verrekend.