Spoorstraat 96A6591GV Gennep0485 51 68 08Email

Kosten, vergoeding en overzicht zorgverzekeraars

Psychologenpraktijk Maas & Niers is een particuliere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, die zowel kortdurende (GBGGZ) als langdurende behandelingen (SGGZ) verzorgt.
 
Generalistische Basis GGZ (GBGGZ):
Onder deze vorm van zorg vallen lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek en is onderverdeeld in vier kortdurende pakketten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Bij iedere pakket behoort een maximaal bepaalde behandelduur, variërend van vier tot twaalf gesprekken.
 
Specialistische GGZ (SGGZ):
Deze zorgvorm behandelt langdurende en/of meer complexe problematiek.
Bij specialistische GGZ is geen maximum gesteld aan het aantal gesprekken.
 
Uw huisarts kan u verwijzen voor één van bovengenoemde vormen van geestelijke gezondheidszorg als een vermoeden is van een zogeheten DSM-stoornis. Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vanuit de basisverzekering vergoed. De GGZ valt onder het wettelijk verplicht eigen risico. Ook in 2018 is dit eigen risico € 385,00 per jaar, tenzij met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico is afgesproken*. 

Indien Psychologenpraktijk Maas & Niers géén contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten krijgt u een gedeelte van de behandeling vergoed. Deze vergoeding varieert per zorgverzekeraar van 60 tot 80% voor een zogenaamde naturapolis. Indien u een restitutiepolis heeft en de praktijk heeft geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u in een ‘marktconforme’ vergoeding, welke u na kunt vragen bij uw zorgverzekeraar. Meestal hoeft u niets bij te betalen bij een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis krijgt u zelf de rekening toegestuurd, welke u vervolgens naar u zorgverzekeraar kunt sturen.

Indien uw zorgverzekeraar de behandeling niet (volledig) vergoedt bedragen de kosten, ook in 2018 € 98,00 per consult.

Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar goed te informeren hoeveel u vergoed krijgt, zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Verandering van uw verzekeraar dient u onmiddellijk door te geven aan uw behandelaar. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt uiteraard altijd contact opnemen met één van de medewerkers van Psychologenpraktijk
Maas & Niers.

* Eigen risico geldt niet voor kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, nacontrole levende orgaandonor en ketenzorg. Als u nog een resterend eigen risico heeft zal uw zorgverzekeraar dit bij u in rekening brengen, nadat zij onze factuur ontvangen hebben. 

Overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars 2018: