Spoorstraat 96A6591GV Gennep0485 51 68 08Email

Basis GGZ Volwassenen

Het dagelijkse leven brengt in toenemende mate spanningen met zich mee, omdat op allerlei fronten eisen gesteld worden aan ons vermogen om ons aan te passen aan veranderende situaties. Soms lukt het niet meer om dat op eigen kracht te doen. Op dat moment kan psychologische behandeling hulp bieden.
 

Met de volgende problemen kan psychologische hulp u op deskundige wijze verder helpen:

  • Stemmingsklachten/depressieve klachten, waaronder langdurige neerslachtigheid, interesse-verlies
  • Angstklachten, waaronder bijvoorbeeld paniekklachten, fobieën
  • Dwanggedachten en/of dwanghandelingen
  • Trauma-gerelateerde klachten
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, zoals hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid etc.) 
  • Slaapproblemen

In al onze behandelingen staat u als persoon centraal, binnen de sociale context waarin u leeft. De behandeling is gericht op het bevorderen van uw zelfredzaamheid en veerkracht, zodat u zelf meer regie krijgt over uw herstel en uw leven. Ook hechten de psychologen, werkzaam in onze praktijk, veel waarde aan samen beslissingen nemen gedurende het gehele behandelproces. 
Wij werken volgens de zogenaamde GGZ-standaarden: standaarden, modules en richtlijnen binnen de GGZ. Interventies die bewezen effectief zijn bij bepaalde psychische klachten worden hierin beschreven. Meer hierover kunt u lezen: GGZ standaarden.
Voor meer cliëntgerichte informatie omtrent psychische klachten en hun behandeling kunt u ook gebruik maken van de website: Thuisarts.


In het begin worden één of meer gesprekken besteed aan het in kaart brengen van uw klachten en/of problemen. Daarbij  komen uw levenssituatie, uw persoonlijke geschiedenis en uw gedachten over de toekomst aan de orde. Naast de gesprekken wordt eventueel gebruik gemaakt van psychologische testen om een beeld te krijgen van uw persoonlijkheid. Deze zogenaamde onderzoeksfase wordt afgesloten met een adviesgesprek over de vervolgbehandeling. In dit adviesgesprek wordt samen met u bekeken hoe uw naaste omgeving betrokken kan worden bij de behandeling. De Gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam in de BGGZ kent verschillende behandelmethodes. Samen met u bekijkt de psycholoog wat in uw situatie de beste aanpak is, mede conform de GGZ-standaarden. Tijdens de behandelplanbespreking wordt ook altijd met u besproken hoe e-health (online behandeling) een integraal onderdeel van de behandeling kan zijn naast de gesprekken. In samenspraak met u wordt bekeken welke e-healthmodules geïndiceerd zijn en eventueel in welke volgorde of tijdsbestek. Wij maken gebruik van de e-health-modules van Therapieland
Ook zal, enkel met uw instemming, nauw samen gewerkt worden met eventuele betrokken hulpverleners, zoals huisarts, andere GGZ-hulpverleners en dergelijke. Indien besloten wordt voor een behandeling bij een andere instelling, zal de psycholoog zorg dragen voor de verwijzing. Na afronding van de zogenaamde onderzoeksfase en het adviesgesprek én na afronding van de gehele behandeling wordt gebruikelijk een rapportage aan de huisarts en/of verwijzer verstuurd. Zoals eerder vermeld gebeurt dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. In een dergelijke rapportage wordt beschreven wat de aanmeldingsklachten waren, hun ontstaansgeschiedenis en relatie tot uw gehele leven en over de voorgestelde behandeling en het uiteindelijk verloop van de behandeling.