Spoorstraat 96A6591GV Gennep0485 51 68 08Email

Basis GGZ Volwassenen

Het dagelijkse leven brengt in toenemende mate spanningen met zich mee, omdat op allerlei fronten hoge eisen gesteld worden aan ons vermogen om ons aan te passen aan veranderende situaties. Soms lukt het niet meer om dat op eigen kracht te doen. Op dat moment kan psychologische behandeling hulp bieden.

Voor veel mensen is het een grote stap om naar een psycholoog te gaan. Misschien denkt u dat uw moeilijkheden of de last die u ervaart van uw problemen erger moet worden, voordat u hulp kunt krijgen. Maar juist hoe vroeger u om hulp vraagt, des te beter kan de psycholoog u helpen.

Vaak adviseert de huisarts u gesprekken te hebben met een psycholoog. U kunt echter ook op eigen initiatief contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of voor informatie.

Met de volgende problemen kan psychologische hulp u op deskundige wijze verder helpen:

  • Stemmingsklachten/depressieve klachten, waaronder langdurige neerslachtigheid, interesse-verlies
  • Angstklachten, waaronder bijvoorbeeld paniekklachten, fobieën
  • Dwanggedachten en/of dwanghandelingen
  • Trauma-gerelateerde klachten
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, zoals hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid etc.) 
  • Slaapproblemen

Psychologenpraktijk Maas & Niers is onder andere een praktijk voor psychologische behandeling in de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). De psychologen, die hier werken, bieden hulp bij psychische problemen en levensvragen. Basis GGZ betekent voornamelijk hulp met een laagdrempelig karakter: Dicht bij huis, geen lange wachtlijsten en zo kortdurend mogelijk. De Gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam in de BGGZ kent verschillende behandelmethodes. Samen met u bekijkt de psycholoog wat in uw situatie de beste aanpak is. 

Eén of meerdere gesprekken worden besteed aan het in kaart brengen van uw klachten en/of problemen. Daarbij  komen uw levenssituatie, uw persoonlijke geschiedenis en uw gedachten over de toekomst aan de orde. Naast de gesprekken wordt eventueel gebruik gemaakt van psychologische testen om een beeld te krijgen van uw persoonlijkheid. Deze zogenaamde onderzoeksfase wordt afgesloten met een adviesgesprek over de vervolgbehandeling. In dit adviesgesprek wordt samen met u bekeken hoe uw naaste omgeving betrokken kan worden bij de behandeling. Ook zal, enkel met uw instemming, nauw samen gewerkt worden met eventuele betrokken hulpverleners, zoals huisarts, andere GGZ-hulpverleners en dergelijke. Indien besloten wordt voor een behandeling bij een andere instelling, zal de psycholoog zorg dragen voor de verwijzing.

Een breed scala aan technieken uit de zogenaamde Cognitieve Gedragstherapie vormen binnen de Basis GGZ veelal het belangrijkste onderdeel. Psychische klachten gaan namelijk vaak gepaard met automatische ingesleten niet-helpende gedachten, die echter veel overtuigingskracht hebben. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt geleerd anders met deze niet-helpende gedachten om te gaan, zodat de psychische klachten verminderen. Tijdens de behandelplanbespreking wordt ook altijd met u besproken hoe e-health (behandeling via internet), een integraal onderdeel van de behandeling kan zijn naast de gesprekken. In samenspraak met u wordt bekeken welke e-healthmodules geïndiceerd zijn en eventueel in welke volgorde of tijdsbestek.
Wij maken gebruik van de e-health-modules van Therapieland. Via deze link kunt u de modules bekijken: https://www.therapieland.nl/aanbod/programmas/