Spoorstraat 96A6591GV Gennep0485 51 68 08Email

Psychodynamische groepstherapie

Wat is groepspsychotherapie?

Groepspsychotherapie is psychotherapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak zes tot acht, vormt samen een therapiegroep die wekelijks bij elkaar komt in zittingen van anderhalf uur. Tijdens de zittingen bespreken de groepsleden van alles met elkaar onder begeleiding van een psychotherapeut. Kenmerkend voor groepspsychotherapie is dat niet alleen de cliënt en de psychotherapeut, maar alle groepsleden een rol spelen in de therapie. Mensen zeggen en doen dingen die anderen beïnvloeden. In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Alle deelnemers hebben hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en moeilijkheden. Op grond daarvan reageren mensen op een bepaalde manier op anderen. Mensen nemen ook vaak een bepaalde rol aan in een groep. Tijdens de therapie kunt u erachter komen wat anderen bij u oproepen en bewust worden op welke manier u op anderen reageert. Deze aspecten bieden aanknopingspunten voor de therapie van ieder groepslid. Gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet en/of genegenheid kunnen in de groep ontstaan. 
Deze gevoelens staan centraal in de therapie. Groepspsychotherapie vindt plaats in een groep, maar iedereen werkt wel aan zijn/haar eigen problemen. Tijdens de bijeenkomsten zal afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander, maar vaak gaat het ook om de interacties tussen groepsleden.

Voor wie?

Groepstherapie is geschikt voor mensen die in één of meer opzichten vastlopen in hun leven en daarbij klachten ontwikkelen. Met name als u moeilijkheden heeft in contacten met anderen of onzeker bent over uzelf kan inzichtgevende groepstherapie een goede indicatie zijn.

Werkwijze

Een inzichtgevende psychotherapiegroep bestaat vaak uit mensen met verschillende problemen. Het doel van de therapie is gevoelens en ervaringen op het spoor te komen die ten grondslag liggen aan moeilijkheden in het heden. Er is geen centraal thema. Ieder werkt aan zijn/haar eigen aandachtspunt. De psychotherapeut benoemt vooral wat mensen bij elkaar oproepen. Voordat u deelneemt aan de groepspsychotherapie is er een kennismakingsgesprek met de
psychotherapeut, waarbij u eventuele vragen en opmerkingen naar voren kunt brengen. 
Doelstelling van groepstherapie is om meer inzicht te krijgen in de achtergronden en oorzaken van uw problemen/klachten of datgene waarin u vastloopt. Met dat inzicht kunt u nieuw gedrag verwerven door in de groep te oefenen met groepsleden en therapeut om zo uit te zoeken welk gedrag en manier van omgang met anderen het beste bij u past. Ook kunt u veel leren van uw eigen functioneren in de groep omdat dit vaak uw eigen aandeel in uw moeilijkheden verheldert. De therapeut zal in samenwerking met u en de andere groepsleden verbanden duidelijk proberen te krijgen. Het uiteindelijke doel is dat u zich vrijer kunt voelen in uw dagelijks leven en in contact met anderen, zodat u meer in harmonie kunt leven met uzelf en anderen. Dit kan dus een langdurig en intensief proces zijn, omdat het tijd kost om nieuw gedrag een vaste bodem te geven.

Wat doet een groepspsychotherapeut?

Bij groepspsychotherapie is veel afhankelijk van de inbreng van de groepsleden zelf. Soms zal de psychotherapeut iets zeggen of iemand iets vragen, maar vaak zal zij vooral de groepsleden aan het woord laten. Zo nodig interpreteert en verduidelijkt zij wat iemand zegt. De psychotherapeut schept de voorwaarden voor een goed verloop van de therapie. Zij zorgt voor een sfeer waarin groepsleden zich veilig voelen en zich kunnen uiten. De psychotherapeut maakt met de deelnemers afspraken over de omgang met elkaar tijdens de therapie. Daarbij is het bijvoorbeeld van belang dat de groepsleden elkaar respecteren en elkaar laten uitpraten. De psychotherapeut zorgt ervoor dat iedereen voldoende aan bod komt.

Voor- en nadelen van groepspsychotherapie

Mensen zien soms op tegen therapie in groepsverband, omdat het behoorlijk confronterend kan zijn. Je kunt jezelf behoorlijk tegenkomen in het contact met medegroepsleden. Dat kan een overweging zijn om juist wel of juist niet voor groepstherapie te kiezen. 
Bedenk dat niemand in zo'n groep meteen al zijn gevoelens op tafel hoeft te leggen. Groepspsychotherapie is een proces dat geleidelijk verloopt, net als andere therapieën. Een voordeel van groepstherapie is dat iedereen problemen heeft, ook al zijn de moeilijkheden waarvoor je komt anders. Je kunt dingen bij elkaar herkennen: waar de één bang voor is, heeft de ander ook moeite mee. In een groep kun je dingen van elkaar leren, een voorbeeld aan elkaar hebben en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan veel bieden door het samenspel van vele relaties. Het wordt meteen zichtbaar, hoe je met anderen omgaat.

Therapeut

Judith Tütt, klinisch psycholoog/psychotherapeut

Deelnemers

De groep is een open groep; dit betekent dat gedurende de groepstherapie deelnemers hun behandeling afronden en er weer nieuwe deelnemers instromen.

Tijdstip

Groepen vinden maandag laat in de middag/vroeg in de avond plaats. Informeer  bij de praktijk naar beschikbare plekken.