Spoorstraat 96A6591GV Gennep0485 51 68 08Email

Mindfulness training

Bewuster en met meer aandacht leven

De kerngedachte van deze training is dat mensen zich vaak laten meeslepen door negatieve gedachten en gevoelens die te maken hebben met verleden, heden en/of toekomst. Men gaat voorbij aan wat er in het huidige moment gebeurt en is met zijn gedachten ’ergens anders’.
De training is gericht op het verminderen van klachten en/of negatieve gedachten. U vindt waarschijnlijk meer energie en balans in uw leven, ondanks spanningsvolle omstandigheden, ziekte, pijn en vermoeidheid.
Naast het ‘ergens anders’ zijn, verkeren sommige mensen vaak in een ‘doe-modus’: voortdurend bezig zijn met wensen, plannen en afspraken. Vaak levert dit onrust, gejaagdheid, frustratie, angst en zorgen op. In de training leert men dit actieve doen meer los te laten en bewuster te leven, waarbij men niet gericht is op doelen, maar op ‘accepteren’ en ‘toelaten’ wat er is. Men legt zich geen directe druk op om gevoelens en/of gebeurtenissen te veranderen.
In de training wordt geleerd om meer bewust en met meer aandacht het leven te leiden en de ‘automatische piloot’ in het denken en doen te verminderen. 
Als eerste oefenen de deelnemers om van moment tot moment op een bewuste manier aandacht te geven aan lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. Dit staat centraal in de eerste helft van de training. 
Vervolgens leert men te ervaren hoe op een andere manier met deze gewaarwordingen, gevoelens en gedachten om gegaan kan worden. Men kan deze namelijk met accepterende aandacht tegemoet treden, in plaats van men zich tegen ongewenste gevoelens te verzetten of er helemaal aan over te geven en weg te zinken in een negatieve spiraal. Hier zijn de oefeningen van het tweede deel van de training op gericht. 
In de training ligt de focus op het aanleren van vaardigheden, dus er wordt veel geoefend. Het is de bedoeling dat er ook thuis dagelijks geoefend wordt, ongeveer een uur, verspreid door de dag. Van de deelnemers wordt dus nadrukkelijk inzet gevraagd! Aangezien de nadruk op oefenen ligt, zal niet inhoudelijk op problemen ingegaan worden of over klachten gesproken worden. Wel is er tijd om ervaringen met de oefeningen met elkaar te delen.
De training is bedoeld voor mensen die hun spanningsniveau in het leven willen verminderen door te leren de aandacht te richten op dingen in het ‘hier en nu’.
Mensen met pijnklachten, slaapproblemen, concentratieproblemen, spanningsklachten, angst, vermoeidheid, burnout, depressie en/of een chronische ziekte kunnen soms geheel overspoeld worden door hun klachten. De training is dan ook bedoeld voor iedereen die anders wil leren omgaan met zijn klachten en/of levenssituatie. 
De training heeft tevens iets te bieden voor iedereen die geen specifieke klachten heeft, maar wel veel piekert en op zoek is naar manieren om daar tegenwicht aan te bieden. 
De training helpt voor vermindering van stress, depressiviteit, angst en piekeren en biedt concrete handvaten om op een rustigere manier met problemen om te gaan.
De training bestaat uit acht bijeenkomsten van tweeënhalf uur. De groep bestaat uit maximaal acht deelnemers en een begeleider. 

Begeleiding:

Anja Arts, klinisch psycholoog/psychotherapeut

Data:

Elk voor– en najaar start een nieuwe training. Voor actuele data kunt u contact opnemen met de praktijk. Voor de start vindt een intakegesprek plaats.

 

Kosten:

Bij terugkerende depressies wordt de training vergoed vanuit de basisverzekering. Indien hier geen sprake van is dan vergoeden sommige aanvullende verzekeringspakketten (gedeeltelijk) de training (MBCT: Mindfulness Based Cognitive Therapy). Kijk uw polis goed na.
Indien een werkgever betaalt, dan bedragen de kosten voor de training
€ 550,00. Mocht u de training zelf moeten bekostigen, dan bedragen de kosten € 450,00.