Spoorstraat 96A6591GV Gennep0485 51 68 08Email

Social media beleid

Hieronder treft u de richtlijnen aan die de medewerkers van Psychologenpraktijk Maas & Niers hanteren met betrekking tot ‘social media’. U kunt lezen hoe de behandelaren zich als professionals in de geestelijke gezondheidszorg gedragen op internet. Tevens wordt duidelijk wat u wel/niet kunt verwachten van uw behandelaar betreffende internet/’social media’-gebruik.   

Zoekmachines 
De behandelaren zullen nooit gebruik maken van zoekmachines om informatie over u te achterhalen. Ook  zullen ‘social media’ profielen niet bekeken worden, mochten deze bij internetgebruik verschijnen. Alleen de gegevens die u aan de psychologenpraktijk verstrekt staan ter beschikking van de behandelaar. Indien u zelf informatie opzoekt, vindt en/ of tegenkomt van uw behandelaar of andere medewerkers van de psychologenpraktijk, bespreek dit dan alstublieft met uw behandelaar. Voor de relatie tussen psycholoog en cliënt is het belangrijk dat dit besproken wordt, omdat het u bezig kan houden en mogelijk de werkrelatie kan beïnvloeden of zelfs verstoren.  Als er open gesproken kan worden over de informatie die u heeft van uw behandelaar en/of andere medewerkers wordt de kans verkleind dat uw therapie verstoord wordt door de informatie die bij u bekend is. De informatie kan namelijk allerlei gedachten, gevoelens en ideeën en soms gedrag oproepen die de behandeling in de weg kunnen staan. Door een open communicatie wordt die kans dus verkleind: de behandelaar kan de context van de gevonden informatie schetsen, uitleg en toelichting geven en gedachten en gevoelens kunnen onderzocht worden naar hun betekenis.  

Communicati
Vanwege privacyredenen wordt u gevraagd geen berichten via Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter en andere sociale media te sturen. U wordt vriendelijk gevraagd enkel te communiceren met uw behandelaar en/of de praktijk via telefoon en email.     

Vriendschapsverzoeken 
Vriendschapsverzoeken of andere verzoeken tot contact van cliënten via netwerksites (bv: Facebook, LinkedIn) worden niet geaccepteerd door de medewerkers van Psychologenpraktijk Maas & Niers. Reden hiervan is de wettelijke geheimhoudingsplicht van de psychologen/professionals. Het accepteren van contact-verzoeken betekent dat de vertrouwelijkheid van een behandelingscontact en de privacy in het geding komen.     

Volgen 
Vanwege de eerder genoemde vertrouwelijkheid en privacy vraagt het volgen van uw behandelaar en/of medewerkers van de psychologenpraktijk op ‘social media’-pagina’s om terughoudendheid. Zoals reeds eerder opgemerkt kan dit de werkrelatie vertroebelen en ook hier is het dus belangrijk om verkregen informatie te bespreken.  

De professionals van de psychologenpraktijk zullen op hun beurt hun (ex)-cliënten niet via ‘social media’ volgen. Ook hier is het voorkomen van vertroebeling van de werkrelatie tussen psycholoog en cliënt de reden. Algemeen kan gesteld worden dat de psychologen in de praktijk willen werken met de informatie die u met de medewerkers van de psychologenpraktijk deelt en wat u in de spreekkamer met uw behandelaar bespreekt. Alle informatie die hierbuiten valt, en dit betreft dus ook internet/’social media’, wordt niet opgezocht en/of aangeboden informatie bekeken. Uiteraard kunt u met uw behandelaar in de zittingen alles delen wat u bezighoudt, dus ook alles wat met internet en ‘social media’ te maken heeft.          

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben op bovenstaand beleid, dan nodig ik u uit dit openlijk met uw behandelaar te bespreken.                 

Conform de wettelijke beroepsrichtlijnen wordt alle informatie die u ons stuurt, ook die via internet, opgenomen in uw dossier.